Nhà phố Phú Nhuận - Phong cách Scandinavian

SpaceT

Nhà phố Phú Nhuận - Phong cách Scandinavian

Space T

24-07-2023

Space T

Diện tích: 18 m2

Space T
Phong cách: Scandinavian
Space T
Chi phí: 200 Triệu đồng
Space T

Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Công trình hoàn thiện nội thất cho Nhà phố Phú Nhuận mang phong cách Scandinavian (Bắc Âu). Thi công hoàn thiện bởi Thành Gia Bảo.

Nhà bếp

Hoàn thiện nội thất nhà bếp Nhà phố Phú Nhuận phong cách Bắc Âu Scandinavian

Hoàn thiện nội thất nhà bếp Nhà phố Phú Nhuận phong cách Bắc Âu Scandinavian

Hoàn thiện nội thất nhà bếp Nhà phố Phú Nhuận phong cách Bắc Âu Scandinavian

Hoàn thiện nội thất nhà bếp Nhà phố Phú Nhuận phong cách Bắc Âu Scandinavian

Cầu thang

Hoàn thiện cầu thang Nhà phố Phú Nhuận

Phòng ngủ 1

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Nhà phố Phú Nhuận phong cách Bắc Âu Scandinavian

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Nhà phố Phú Nhuận phong cách Bắc Âu Scandinavian

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Nhà phố Phú Nhuận phong cách Bắc Âu Scandinavian

Phòng ngủ 2

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Nhà phố Phú Nhuận phong cách Bắc Âu Scandinavian

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này