Nhà phố Phú Nhuận 400m2 - Phong cách Modern

SpaceT

Nhà phố Phú Nhuận 400m2 - Phong cách Modern

Space T

07-09-2023

Space T

Diện tích: 400 m2

Space T
Phong cách: Modern
Space T
Chi phí: 700 Triệu đồng
Space T

Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Công trình hoàn thiện nội thất cho Nhà phố Phú Nhuận 400m2 mang phong cách Modern (Hiện đại). Thi công hoàn thiện bởi Tâm Đan Furniture.

Ngoại cảnh

Hoàn thiện ngoại cảnh Nhà phố Phú Nhuận 400m2

Phòng khách

Hoàn thiện nội thất phòng khách Nhà phố Phú Nhuận 400m2 phong cách hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng khách Nhà phố Phú Nhuận 400m2 phong cách hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng khách Nhà phố Phú Nhuận 400m2 phong cách hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng khách Nhà phố Phú Nhuận 400m2 phong cách hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng khách Nhà phố Phú Nhuận 400m2 phong cách hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng khách Nhà phố Phú Nhuận 400m2 phong cách hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng khách Nhà phố Phú Nhuận 400m2 phong cách hiện đại Modern

Phòng ăn - Nhà bếp

Hoàn thiện nội thất phòng ăn Nhà phố Phú Nhuận 400m2 phong cách hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng ăn Nhà phố Phú Nhuận 400m2 phong cách hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất nhà bếp Nhà phố Phú Nhuận 400m2 phong cách hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất nhà bếp Nhà phố Phú Nhuận 400m2 phong cách hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất nhà bếp Nhà phố Phú Nhuận 400m2 phong cách hiện đại Modern

Phòng ngủ

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Nhà phố Phú Nhuận 400m2 phong cách hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Nhà phố Phú Nhuận 400m2 phong cách hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Nhà phố Phú Nhuận 400m2 phong cách hiện đại Modern

Sân thượng

Hoàn thiện sân thượng Nhà phố Phú Nhuận 400m2

Tham khảo thêm hình ảnh nội thất đẹp tại thư viện ảnh của Space T ngay!
>>> THƯ VIỆN ẢNH PHÒNG NGỦ

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này