Nhà phố Q.12 - Phong cách Modern

SpaceT

Nhà phố Q.12 - Phong cách Modern

Space T

13-06-2023

Space T
Phong cách: Modern
Space T
Chi phí: 160 Triệu đồng
Space T

Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Công trình hoàn thiện nội thất cho Nhà phố Q.12 mang phong cách Modern (Hiện đại). Thi công hoàn thiện bởi Huy Bảo Tín.

Nhà bếp

Hoàn thiện nội thất nhà bếp Nhà phố Q.12 phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất nhà bếp Nhà phố Q.12 phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất nhà bếp Nhà phố Q.12 phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất nhà bếp Nhà phố Q.12 phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất nhà bếp Nhà phố Q.12 phong cách Hiện đại Modern

Cầu thang

Hoàn thiện khu vực cầu thang Nhà phố Q.12 phong cách Hiện đại Modern

Phòng khách

Hoàn thiện nội thất phòng khách Nhà phố Q.12 phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng khách Nhà phố Q.12 phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng khách Nhà phố Q.12 phong cách Hiện đại Modern

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này