Nhà phố Quận 1 - Phong cách Modern

SpaceT

Nhà phố Quận 1 - Phong cách Modern

Space T

05-04-2023

Space T

Diện tích: 100 m2

Space T
Phong cách: Modern
Space T
Chi phí: 300 Triệu đồng
Space T

Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Công trình hoàn thiện nội thất cho Nhà phố Quận 1 mang phong cách Modern (Hiện đại). Thi công hoàn thiện bởi Trung Nam Decor.

Phòng khách

Hoàn thiện nội thất phòng khách Nhà phố Quận 1 phong cách Hiện đại Modern

Phòng ăn

Hoàn thiện nội thất phòng ăn Nhà phố Quận 1 phong cách Hiện đại Modern

Phòng ngủ 1

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Nhà phố Quận 1 phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Nhà phố Quận 1 phong cách Hiện đại Modern

Phòng ngủ 2

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Nhà phố Quận 1 phong cách Hiện đại Modern

Không gian khác

Hoàn thiện nội thất không gian khác trong Nhà phố Quận 1 phong cách Hiện đại Modern

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này