Nhà phố Quận 12 - Phong cách Modern

SpaceT

Nhà phố Quận 12 - Phong cách Modern

Space T

14-08-2023

Space T

Diện tích: 119 m2

Space T
Phong cách: Modern
Space T
Chi phí: 1.3 Tỉ đồng
Space T

Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Công trình hoàn thiện nội thất cho Nhà phố Quận 12 mang phong cách Modern (Hiện đại). Thi công hoàn thiện bởi H+ Architect.

Ngoại cảnh nhà phố Quận 12

Phòng khách

Hoàn thiện nội thất phòng khách nhà phố Quận 12 phong cách hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng khách nhà phố Quận 12 phong cách hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng khách nhà phố Quận 12 phong cách hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng khách nhà phố Quận 12 phong cách hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng khách nhà phố Quận 12 phong cách hiện đại Modern

Nhà bếp

Hoàn thiện nội thất nhà bếp nhà phố Quận 12 phong cách hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất nhà bếp nhà phố Quận 12 phong cách hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất nhà bếp nhà phố Quận 12 phong cách hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất nhà bếp nhà phố Quận 12 phong cách hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất nhà bếp nhà phố Quận 12 phong cách hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất nhà bếp nhà phố Quận 12 phong cách hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất nhà bếp nhà phố Quận 12 phong cách hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất lối hành lang nhà phố Quận 12 phong cách hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất lối hành lang nhà phố Quận 12 phong cách hiện đại Modern

Cầu thang

Hoàn thiện nội thất cầu thang nhà phố Quận 12 phong cách hiện đại Modern

Phòng ngủ master

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ master nhà phố Quận 12 phong cách hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ master nhà phố Quận 12 phong cách hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ master nhà phố Quận 12 phong cách hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ master nhà phố Quận 12 phong cách hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ master nhà phố Quận 12 phong cách hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ master nhà phố Quận 12 phong cách hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ master nhà phố Quận 12 phong cách hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ master nhà phố Quận 12 phong cách hiện đại Modern

Phòng cho bé

Hoàn thiện nội thất phòng cho bé nhà phố Quận 12 phong cách hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng cho bé nhà phố Quận 12 phong cách hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng cho bé nhà phố Quận 12 phong cách hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng cho bé nhà phố Quận 12 phong cách hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng cho bé nhà phố Quận 12 phong cách hiện đại Modern

Phòng tắm - Nhà vệ sinh 1

Hoàn thiện nội thất phòng tắm, nhà vệ sinh nhà phố Quận 12 phong cách hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng tắm, nhà vệ sinh nhà phố Quận 12 phong cách hiện đại Modern

Phòng tắm - Nhà vệ sinh 2

Hoàn thiện nội thất phòng tắm, nhà vệ sinh nhà phố Quận 12 phong cách hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng tắm, nhà vệ sinh nhà phố Quận 12 phong cách hiện đại Modern

Tham khảo thêm hình ảnh nội thất đẹp tại thư viện ảnh của Space T ngay!
>>> THƯ VIỆN ẢNH PHÒNG KHÁCH

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này