Nhà phố Quận 9 - Phong cách Modern

SpaceT

Nhà phố Quận 9 - Phong cách Modern

Space T

27-02-2023

Space T

Diện tích: 100 m2

Space T
Phong cách: Modern
Space T
Chi phí: 100 Triệu đồng
Space T

Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Công trình hoàn thiện nội thất cho Nhà phố Quận 9 mang phong cách Modern (Hiện đại). Thi công hoàn thiện bởi D.C House.

Phòng khách

Hoàn thiện nội thất phòng khách nhà phố quận 9 phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng khách nhà phố quận 9 phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng khách nhà phố quận 9 phong cách Hiện đại Modern

Phòng bếp

Hoàn thiện nội thất phòng bếp nhà phố quận 9 phong cách Hiện đại Modern

Phòng ngủ

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ nhà phố quận 9 phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ nhà phố quận 9 phong cách Hiện đại Modern

Phòng cho bé

Hoàn thiện nội thất phòng cho bé tại nhà phố quận 9 phong cách Hiện đại Modern

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này