Loading

Nhà phố tại Quận 2 - Phong cách Modern

Space T

Nhà phố tại Quận 2 - Phong cách Modern

Space T

14-08-2023

Space T

Diện tích: 255 m2

Space T
Phong cách: Modern
Space T

Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Công trình hoàn thiện nội thất cho Nhà phố tại Quận 2 mang phong cách Modern (Hiện đại). Thi công hoàn thiện bởi Đoàn Gia Phát.

Phòng khách

Hoàn thiện nội thất phòng khách nhà phố tại Quận 2 phong cách hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng khách nhà phố tại Quận 2 phong cách hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng khách nhà phố tại Quận 2 phong cách hiện đại Modern

Nhà bếp

Hoàn thiện nội thất nhà bếp nhà phố tại Quận 2 phong cách hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất nhà bếp nhà phố tại Quận 2 phong cách hiện đại Modern

Phòng thay đồ

Hoàn thiện nội thất phòng thay đồ nhà phố tại Quận 2 phong cách hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng thay đồ nhà phố tại Quận 2 phong cách hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng thay đồ nhà phố tại Quận 2 phong cách hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng thay đồ nhà phố tại Quận 2 phong cách hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng thay đồ nhà phố tại Quận 2 phong cách hiện đại Modern

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này