Nhà phố tại Thủ Đức - Phong cách Modern

SpaceT

Nhà phố tại Thủ Đức - Phong cách Modern

Space T

03-10-2023

Space T
Phong cách: Modern
Space T
Chi phí: 618 Triệu đồng
Space T

Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Công trình hoàn thiện nội thất cho Nhà phố tại Thủ Đức mang phong cách Modern (Hiện đại). Thi công bởi Thành Gia Bảo.

Lối vào

Hoàn thiện nội thất lối vào Nhà phố tại Thủ Đức phong cách hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất lối vào Nhà phố tại Thủ Đức phong cách hiện đại Modern

Phòng khách

Hoàn thiện nội thất phòng khách Nhà phố tại Thủ Đức phong cách hiện đại Modern

Phòng ăn - Nhà bếp

Hoàn thiện nội thất phòng ăn, nhà bếp Nhà phố tại Thủ Đức phong cách hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng bếp Nhà phố tại Thủ Đức phong cách hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng ăn Nhà phố tại Thủ Đức phong cách hiện đại Modern

Cầu thang

Hoàn thiện nội thất cầu thang Nhà phố tại Thủ Đức phong cách hiện đại Modern

Phòng ngủ 1

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Nhà phố tại Thủ Đức phong cách hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Nhà phố tại Thủ Đức phong cách hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Nhà phố tại Thủ Đức phong cách hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Nhà phố tại Thủ Đức phong cách hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Nhà phố tại Thủ Đức phong cách hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất khu vực làm việc trong phòng ngủ Nhà phố tại Thủ Đức phong cách hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất khu vực làm việc trong phòng ngủ Nhà phố tại Thủ Đức phong cách hiện đại Modern

Phòng ngủ 2

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Nhà phố tại Thủ Đức phong cách hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Nhà phố tại Thủ Đức phong cách hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Nhà phố tại Thủ Đức phong cách hiện đại Modern

Phòng ngủ 3

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Nhà phố tại Thủ Đức phong cách hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Nhà phố tại Thủ Đức phong cách hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Nhà phố tại Thủ Đức phong cách hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Nhà phố tại Thủ Đức phong cách hiện đại Modern

Phòng thay đồ

Hoàn thiện nội thất phòng thay đồ Nhà phố tại Thủ Đức phong cách hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng thay đồ Nhà phố tại Thủ Đức phong cách hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng thay đồ Nhà phố tại Thủ Đức phong cách hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng thay đồ Nhà phố tại Thủ Đức phong cách hiện đại Modern

Phòng tắm - Nhà vệ sinh 1

Hoàn thiện nội thất phòng tắm, nhà vệ sinh Nhà phố tại Thủ Đức phong cách hiện đại Modern

Phòng tắm - Nhà vệ sinh 2

Hoàn thiện nội thất phòng tắm, nhà vệ sinh Nhà phố tại Thủ Đức phong cách hiện đại Modern

Tham khảo thêm hình ảnh nội thất đẹp tại thư viện ảnh của Space T ngay!
>>> THƯ VIỆN ẢNH PHÒNG NGỦ

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này