Nhà phố Tân Phú - Phong cách Neo Classic

SpaceT

Nhà phố Tân Phú - Phong cách Neo Classic

Space T

10-04-2023

Space T
Phong cách: Neo-classic
Space T

Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Công trình hoàn thiện nội thất cho Nhà phố Tân Phú mang phong cách Neo Classic (Tân cổ điển). Thi công hoàn thiện bởi Đại Châu.

Phòng khách

Hoàn thiện nội thất phòng khách Nhà phố Tân Phú phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Hoàn thiện nội thất phòng khách Nhà phố Tân Phú phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Hoàn thiện nội thất phòng khách Nhà phố Tân Phú phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Phòng ăn

Hoàn thiện nội thất phòng ăn Nhà phố Tân Phú phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Hoàn thiện nội thất phòng ăn Nhà phố Tân Phú phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Hoàn thiện nội thất phòng ăn Nhà phố Tân Phú phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Hoàn thiện nội thất phòng ăn Nhà phố Tân Phú phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Hoàn thiện nội thất phòng ăn Nhà phố Tân Phú phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Phòng bếp

Hoàn thiện nội thất phòng bếp Nhà phố Tân Phú phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Hoàn thiện nội thất phòng bếp Nhà phố Tân Phú phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Hoàn thiện nội thất phòng bếp Nhà phố Tân Phú phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Hoàn thiện nội thất phòng bếp Nhà phố Tân Phú phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Hoàn thiện nội thất phòng bếp Nhà phố Tân Phú phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Khu vực cầu thang

Hoàn thiện nội thất khu vực cầu thang Nhà phố Tân Phú phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Hoàn thiện nội thất khu vực cầu thang Nhà phố Tân Phú phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Hoàn thiện nội thất khu vực cầu thang Nhà phố Tân Phú phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Hoàn thiện nội thất khu vực cầu thang Nhà phố Tân Phú phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Hoàn thiện nội thất khu vực cầu thang Nhà phố Tân Phú phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Phòng ngủ 1

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Nhà phố Tân Phú phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Nhà phố Tân Phú phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Nhà phố Tân Phú phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Nhà phố Tân Phú phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Phòng ngủ 2

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Nhà phố Tân Phú phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Nhà phố Tân Phú phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Nhà phố Tân Phú phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Phòng ngủ 3

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Nhà phố Tân Phú phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Nhà phố Tân Phú phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Nhà phố Tân Phú phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Phòng thờ - làm việc

Hoàn thiện nội thất phòng thờ Nhà phố Tân Phú phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Hoàn thiện nội thất phòng thờ Nhà phố Tân Phú phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Hoàn thiện nội thất phòng làm việc Nhà phố Tân Phú phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Phòng tắm - Nhà vệ sinh

Phòng 1

Hoàn thiện nội thất phòng tắm, nhà vệ sinh Nhà phố Tân Phú phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Phòng 2

Hoàn thiện nội thất phòng tắm, nhà vệ sinh Nhà phố Tân Phú phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Ban công

Hoàn thiện nội thất ban công Nhà phố Tân Phú phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Hoàn thiện nội thất ban công Nhà phố Tân Phú phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Hoàn thiện nội thất ban công Nhà phố Tân Phú phong cách Tân cổ điển Neo Classic

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này