Nhà phố Thủ Đức 147m2 - Phong cách Modern

SpaceT

Nhà phố Thủ Đức 147m2 - Phong cách Modern

Space T

16-06-2023

Space T

Diện tích: 147 m2

Space T
Phong cách: Modern
Space T
Chi phí: 2.6 Tỉ đồng
Space T

Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Công trình hoàn thiện nội thất cho Nhà phố Thủ Đức 147m2 mang phong cách Modern (Hiện đại). Thi công hoàn thiện bởi Nguyên Thanh.

Phòng khách

Hoàn thiện nội thất phòng khách Nhà phố Thủ Đức phong cách Hiện đại Modern

Hành lang

Hoàn thiện nội thất hành lang Nhà phố Thủ Đức phong cách Đông Dương Indochine

Phòng ngủ 1

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Nhà phố Thủ Đức phong cách Hiện đại Modern

Phòng ngủ 2

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Nhà phố Thủ Đức phong cách Hiện đại Modern

Phòng ngủ cho bé

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ cho bé Nhà phố Thủ Đức phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ cho bé Nhà phố Thủ Đức phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ cho bé Nhà phố Thủ Đức phong cách Hiện đại Modern

Phòng làm việc

Hoàn thiện nội thất phòng làm việc Nhà phố Thủ Đức phong cách Hiện đại Modern

Phòng tắm - Nhà vệ sinh

Hoàn thiện nội thất phòng tắm, nhà vệ sinh Nhà phố Thủ Đức phong cách Hiện đại Modern

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này