Nhà phố Thủ Đức - Phong cách Modern

SpaceT

Nhà phố Thủ Đức - Phong cách Modern

Space T

14-06-2023

Space T

Diện tích: 450 m2

Space T
Phong cách: Modern
Space T

Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Công trình hoàn thiện nội thất cho Nhà phố Thủ Đức mang phong cách Modern (Hiện đại). Thi công hoàn thiện bởi Huy Bảo Tín.

Khu vực cầu thang

Hoàn thiện khu vực cầu thang Nhà phố Thủ Đức phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện khu vực cầu thang Nhà phố Thủ Đức phong cách Hiện đại Modern

Phòng ngủ 1

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Nhà phố Thủ Đức phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Nhà phố Thủ Đức phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Nhà phố Thủ Đức phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Nhà phố Thủ Đức phong cách Hiện đại Modern

Phòng ngủ 2

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Nhà phố Thủ Đức phong cách Hiện đại Modern

Khu vực thay đồ

Hoàn thiện nội thất phòng thay đồ Nhà phố Thủ Đức phong cách Hiện đại Modern

Phòng làm việc

Hoàn thiện nội thất phòng làm việc Nhà phố Thủ Đức phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng làm việc Nhà phố Thủ Đức phong cách Hiện đại Modern

Lô gia

Hoàn thiện lô gia Nhà phố Thủ Đức phong cách Hiện đại Modern

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này