Nhà phố Vĩnh Viễn Quận 10 - Phong cách Modern

SpaceT

Nhà phố Vĩnh Viễn Quận 10 - Phong cách Modern

Space T

18-03-2024

Space T
Phong cách: Modern
Space T
Chi phí: 3.6 Tỉ đồng
Space T

Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Công trình xây dựng và hoàn thiện nội thất Nhà phố Vĩnh Viễn Quận 10 mang phong cách Modern (Hiện đại). Thi công hoàn thiện bởi Tâm Đan Furniture.

Phòng khách

Hoàn thiện nội thất phòng khách nhà phố Vĩnh Viễn Quận 10 mang phong cách Modern Hiện đại

Hoàn thiện nội thất phòng khách nhà phố Vĩnh Viễn Quận 10 mang phong cách Modern Hiện đại

Hoàn thiện nội thất phòng khách nhà phố Vĩnh Viễn Quận 10 mang phong cách Modern Hiện đại

Hoàn thiện nội thất phòng khách nhà phố Vĩnh Viễn Quận 10 mang phong cách Modern Hiện đại

Phòng ăn - Nhà bếp

Hoàn thiện nội thất phòng ăn nhà phố Vĩnh Viễn Quận 10 mang phong cách Modern Hiện đại

Hoàn thiện nội thất phòng bếp nhà phố Vĩnh Viễn Quận 10 mang phong cách Modern Hiện đại

Phòng ngủ 1

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ nhà phố Vĩnh Viễn Quận 10 mang phong cách Modern Hiện đại

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ nhà phố Vĩnh Viễn Quận 10 mang phong cách Modern Hiện đại

Phòng ngủ 2

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ nhà phố Vĩnh Viễn Quận 10 mang phong cách Modern Hiện đại

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ nhà phố Vĩnh Viễn Quận 10 mang phong cách Modern Hiện đại

Phòng ngủ 3

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ nhà phố Vĩnh Viễn Quận 10 mang phong cách Modern Hiện đại

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ nhà phố Vĩnh Viễn Quận 10 mang phong cách Modern Hiện đại

Phòng ngủ 4

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ nhà phố Vĩnh Viễn Quận 10 mang phong cách Modern Hiện đại

Phòng ngủ 5

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ nhà phố Vĩnh Viễn Quận 10 mang phong cách Modern Hiện đại

Phòng tắm - Nhà vệ sinh 1

Hoàn thiện nội thất phòng tắm, nhà vệ sinh nhà phố Vĩnh Viễn Quận 10 mang phong cách Modern Hiện đại

Hoàn thiện nội thất phòng tắm, nhà vệ sinh nhà phố Vĩnh Viễn Quận 10 mang phong cách Modern Hiện đại

Phòng tắm - Nhà vệ sinh 2

Hoàn thiện nội thất phòng tắm, nhà vệ sinh nhà phố Vĩnh Viễn Quận 10 mang phong cách Modern Hiện đại

Hành lang - Phòng thờ

Hoàn thiện nội thất hành lang nhà phố Vĩnh Viễn Quận 10 mang phong cách Modern Hiện đại

Hoàn thiện nội thất phòng thờ nhà phố Vĩnh Viễn Quận 10 mang phong cách Modern Hiện đại

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này