Nhà phố Vũng Tàu - Phong cách Neo Classic

SpaceT

Nhà phố Vũng Tàu - Phong cách Neo Classic

Space T

05-04-2023

Space T

Diện tích: 150 m2

Space T
Phong cách: Neo-classic
Space T
Chi phí: 450 Triệu đồng
Space T

Địa điểm: Bà Rịa Vũng Tàu

Công trình hoàn thiện nội thất cho Nhà phố Vũng Tàu mang phong cách Neo Classic (Tân cổ điển). Thi công hoàn thiện bởi Trung Nam Decor.

Phòng khách

Hoàn thiện nội thất phòng khách Nhà phố Vũng Tàu phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Hoàn thiện nội thất phòng khách Nhà phố Vũng Tàu phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Phòng bếp - Phòng ăn

Hoàn thiện nội thất phòng ăn, phòng bếp Nhà phố Vũng Tàu phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Phòng ngủ 1

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Nhà phố Vũng Tàu phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Phòng ngủ 2

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Nhà phố Vũng Tàu phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Nhà phố Vũng Tàu phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Nhà phố Vũng Tàu phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Phòng ngủ 3

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Nhà phố Vũng Tàu phong cách Tân cổ điển Neo Classic

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này