Nhà sân vườn Lái Thiêu Bình Dương - Phong cách Modern

SpaceT

Nhà sân vườn Lái Thiêu Bình Dương - Phong cách Modern

Space T

07-12-2023

Space T

Diện tích: 1200 m2

Space T
Phong cách: Modern
Space T
Chi phí: 5 Tỉ đồng
Space T

Địa điểm: Bình Dương

Công trình hoàn thiện nội thất cho Nhà sân vườn Lái Thiêu Bình Dương mang phong cách Modern (Hiện đại). Thi công hoàn thiện bởi Viethome Builder.

Ngoại cảnh - Mặt tiền

Mặt tiền Nhà sân vườn Lái Thiêu Bình Dương mang phong cách Modern Hiện đại

Mặt tiền Nhà sân vườn Lái Thiêu Bình Dương mang phong cách Modern Hiện đại

Hoàn thiện sân vườn Nhà sân vườn Lái Thiêu Bình Dương mang phong cách Modern Hiện đại

Phòng khách

Hoàn thiện nội thất phòng khách Nhà sân vườn Lái Thiêu Bình Dương mang phong cách Modern Hiện đại

Hoàn thiện nội thất phòng khách Nhà sân vườn Lái Thiêu Bình Dương mang phong cách Modern Hiện đại

Hoàn thiện nội thất phòng khách Nhà sân vườn Lái Thiêu Bình Dương mang phong cách Modern Hiện đại

Hoàn thiện nội thất phòng khách Nhà sân vườn Lái Thiêu Bình Dương mang phong cách Modern Hiện đại

Hoàn thiện nội thất phòng khách Nhà sân vườn Lái Thiêu Bình Dương mang phong cách Modern Hiện đại

Hoàn thiện nội thất phòng khách Nhà sân vườn Lái Thiêu Bình Dương mang phong cách Modern Hiện đại

Phòng ăn - Nhà bếp

Hoàn thiện nội thất phòng ăn Nhà sân vườn Lái Thiêu Bình Dương mang phong cách Modern Hiện đại

Hoàn thiện nội thất phòng ăn Nhà sân vườn Lái Thiêu Bình Dương mang phong cách Modern Hiện đại

Hoàn thiện nội thất phòng ăn Nhà sân vườn Lái Thiêu Bình Dương mang phong cách Modern Hiện đại

Hoàn thiện nội thất phòng ăn Nhà sân vườn Lái Thiêu Bình Dương mang phong cách Modern Hiện đại

Hoàn thiện nội thất phòng ăn Nhà sân vườn Lái Thiêu Bình Dương mang phong cách Modern Hiện đại

Hoàn thiện nội thất phòng bếp Nhà sân vườn Lái Thiêu Bình Dương mang phong cách Modern Hiện đại

Giếng trời - Sân vườn trong nhà

Hoàn thiện sân vườn Nhà sân vườn Lái Thiêu Bình Dương mang phong cách Modern Hiện đại

Hoàn thiện sân vườn Nhà sân vườn Lái Thiêu Bình Dương mang phong cách Modern Hiện đại

Tham khảo thêm hình ảnh nội thất đẹp tại thư viện ảnh của Space T ngay!
>>> THƯ VIỆN ẢNH PHÒNG KHÁCH

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này