Phòng bếp Nhà phố Biên Hòa - Phong cách Modern

SpaceT

Phòng bếp Nhà phố Biên Hòa - Phong cách Modern

Space T

29-09-2021

Space T
Phong cách: Modern
Space T
Chi phí: 275 Triệu đồng
Space T

Địa điểm: Đồng Nai

Phòng bếp nhà phố Biên Hòa mang phong cách Modern (Hiện đại). Thi công hoàn thiện bởi Red Design.

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này