Phòng bếp Nhà phố Gò Vấp - Phong cách Modern

SpaceT

Phòng bếp Nhà phố Gò Vấp - Phong cách Modern

Space T

06-01-2023

Space T
Phong cách: Modern
Space T
Chi phí: 150 Triệu đồng
Space T

Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Công trình hoàn thiện nội thất cho Phòng bếp Nhà phố Gò Vấp mang phong cách Modern (Hiện đại). Thi công hoàn thiện bởi Thành Gia Bảo.

Phòng bếp, phong cách Hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, nhà phố Gò Vấp

Phòng bếp, phong cách Hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, nhà phố Gò Vấp

Phòng bếp, phong cách Hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, nhà phố Gò Vấp

Phòng bếp, phong cách Hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, nhà phố Gò Vấp

Phòng bếp, phong cách Hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, nhà phố Gò Vấp

Phòng bếp, phong cách Hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, nhà phố Gò Vấp

Phòng bếp, phong cách Hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, nhà phố Gò Vấp

Phòng bếp, phong cách Hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, nhà phố Gò Vấp

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này