Phòng bếp Nhà phố Long An - Phong cách Modern

SpaceT

Phòng bếp Nhà phố Long An - Phong cách Modern

Space T

01-03-2022

Space T

Diện tích: 40 m2

Space T
Phong cách: Modern
Space T
Chi phí: 90 Triệu đồng
Space T

Địa điểm: Long An

Công trình hoàn thiện Phòng bếp Nhà phố Long An mang phong cách Modern (Hiện đại). Thi công hoàn thiện bởi KHÁNH NAM.

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này