Phòng cầu nguyện Nhà phố Thủ Đức

SpaceT

Phòng cầu nguyện Nhà phố Thủ Đức

Space T

28-02-2022

Space T

Diện tích: 20 m2

Space T
Phong cách: Khác
Space T
Chi phí: 60 Triệu đồng
Space T

Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Công trình hoàn thiện nội thất cho Phòng cầu nguyện Nhà phố Thủ Đức. Thi công hoàn thiện bởi Thành Gia Bảo.

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này