Phòng ngủ 38m2 Nhà phố Quận 11 - Phong cách Modern

SpaceT

Phòng ngủ 38m2 Nhà phố Quận 11 - Phong cách Modern

Space T

28-12-2022

Space T

Diện tích: 38 m2

Space T
Phong cách: Modern
Space T
Chi phí: 140 Triệu đồng
Space T

Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Công trình hoàn thiện nội thất cho Phòng ngủ 38m2 tại Nhà phố Quận 11 mang phong cách Modern (Hiện đại). Thi công hoàn thiện bởi H+ Architect.

Phòng ngủ, phong cách Hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, nhà phố Quận 11

Phòng ngủ, phong cách Hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, nhà phố Quận 11

Phòng ngủ, phong cách Hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, nhà phố Quận 11

Phòng ngủ, phong cách Hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, nhà phố Quận 11

Phòng ngủ, phong cách Hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, nhà phố Quận 11

Phòng ngủ, phong cách Hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, nhà phố Quận 11

Phòng ngủ, phong cách Hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, nhà phố Quận 11

Phòng tắm, nhà vệ sinh, phong cách Hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, nhà phố Quận 11

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này