Phòng ngủ Nhà phố Tân Phú - Phong cách Scandinavian

SpaceT

Phòng ngủ Nhà phố Tân Phú - Phong cách Scandinavian

Space T

14-08-2023

Space T
Phong cách: Scandinavian
Space T
Chi phí: 107 Triệu đồng
Space T

Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Công trình hoàn thiện nội thất cho Phòng ngủ Nhà phố Tân Phú mang phong cách Scandinavian (Bắc Âu). Thi công hoàn thiện bởi Thành Gia Bảo.

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ nhà phố Tân Phú phong cách Bắc Âu Scandinavian

Khu vực ngủ

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ nhà phố Tân Phú phong cách Bắc Âu Scandinavian

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ nhà phố Tân Phú phong cách Bắc Âu Scandinavian

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ nhà phố Tân Phú phong cách Bắc Âu Scandinavian

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ nhà phố Tân Phú phong cách Bắc Âu Scandinavian

Khu vực làm việc

Hoàn thiện nội thất khu vực làm việc trong phòng ngủ nhà phố Tân Phú phong cách Bắc Âu Scandinavian

Hoàn thiện nội thất khu vực làm việc trong phòng ngủ nhà phố Tân Phú phong cách Bắc Âu Scandinavian

Hoàn thiện nội thất khu vực làm việc trong phòng ngủ nhà phố Tân Phú phong cách Bắc Âu Scandinavian

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này