Loading

Sea scent Spa Bùi Thị Xuân Quận 1

Space T

Sea scent Spa Bùi Thị Xuân Quận 1

Space T

11-08-2023

Space T

Diện tích: 180 m2

Space T
Phong cách: Khác
Space T
Chi phí: 250 Triệu đồng
Space T

Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Công trình hoàn thiện nội thất cho Sea scent Spa Bùi Thị Xuân Quận 1. Thi công hoàn thiện bởi D.CONCEPT.

Mặt tiền Sea scent Spa Bùi Thị Xuân Quận 1

Hoàn thiện nội thất Sea scent Spa Bùi Thị Xuân Quận 1

Hoàn thiện nội thất Sea scent Spa Bùi Thị Xuân Quận 1

Hoàn thiện nội thất Sea scent Spa Bùi Thị Xuân Quận 1

Hoàn thiện nội thất Sea scent Spa Bùi Thị Xuân Quận 1

Hoàn thiện nội thất Sea scent Spa Bùi Thị Xuân Quận 1

Hoàn thiện nội thất Sea scent Spa Bùi Thị Xuân Quận 1

Hoàn thiện nội thất Sea scent Spa Bùi Thị Xuân Quận 1

Hoàn thiện nội thất Sea scent Spa Bùi Thị Xuân Quận 1

Hoàn thiện nội thất Sea scent Spa Bùi Thị Xuân Quận 1

Hoàn thiện nội thất Sea scent Spa Bùi Thị Xuân Quận 1

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này