The Standard Showflat Villa 2 Bình Dương - Phong cách Modern

SpaceT

The Standard Showflat Villa 2 Bình Dương - Phong cách Modern

Space T

30-09-2021

Space T

Diện tích: 220 m2

Space T
Phong cách: Modern
Space T
Chi phí: 3.3 Tỉ đồng
Space T

Địa điểm: Bình Dương

The Standard Showflat Villa 2    Bình Dương mang phong cách Modern (Hiện đại). Thi công hoàn thiện bởi TTiD.

Phòng khách

Phòng ăn

Phòng bếp

Phòng ngủ 1

Phòng ngủ 2

Phòng ngủ 3

Phòng giải trí

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này