Thư Viện Trường Quốc Tế Mỹ American School

Thư Viện Trường Quốc Tế Mỹ American School

SpaceT

Thư Viện Trường Quốc Tế Mỹ American School

Space T

13-10-2021

Space T

Diện tích: 440 m2

Space T
Phong cách: Khác
Space T
Chi phí: 1.3 Tỉ đồng
Space T

Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Thư Viện Trường Quốc Tế Mỹ American School). Thi công hoàn thiện bởi New View. 

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này