Văn phòng Nhà máy điện Lộc Ninh Bình Phước

SpaceT

Hoàn thiện

Văn phòng Nhà máy điện Lộc Ninh Bình Phước

SpaceT

13-10-2021

SpaceT

Diện tích: 300 m2

SpaceT
Phong cách: Khác

Công trình hoàn thiện Nội thất Văn Phòng Nhà máy điện Lộc Ninh tại Bình Phước. Thi công hoàn thiện bởi CD Wood. 

0

Bình luận

Liên hệ tư vấn Miễn Phí

Kết nối nhanh với đối tác nội thất của Space T

Báo giá từ nhiều công ty đối tác của Space T