Văn phòng Nhà máy điện Lộc Ninh Bình Phước

SpaceT

Văn phòng Nhà máy điện Lộc Ninh Bình Phước

Space T

13-10-2021

Space T

Diện tích: 300 m2

Space T
Phong cách: Khác
Space T
Chi phí: 275 Triệu đồng
Space T

Địa điểm: Bình Phước

Công trình hoàn thiện Nội thất Văn Phòng Nhà máy điện Lộc Ninh tại Bình Phước. Thi công hoàn thiện bởi CD Wood. 

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này