Thi công xây dựng Nhà phố đường Mễ Cốc Quận 8

Thi công xây dựng Nhà phố đường Mễ Cốc Quận 8

SpaceT

Thi công xây dựng Nhà phố đường Mễ Cốc Quận 8

Space T

01-04-2022

Space T

Diện tích: 115 m2

Space T
Phong cách: Khác
Space T
Chi phí: 1 Tỉ đồng
Space T

Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Công trình thi công xây dựng Nhà phố đường Mễ Cốc Quận 8. Thi công bởi H+ Architect.

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này