Danh sách sản phẩm thương hiệu Soft Decor

Soft Decor

Soft Decor được thành lập vào năm 2004 bởi Ông Lưu Minh Triết (Wisdom Luu) với mục tiêu thổi hồn sống và tạo sự bình an trong tất cả các căn nhà ở Việt Nam và trên toàn cầu thông qua các sản phẩm hàng ngày trong mỗi gia đình. Chúng tôi tin tưởng rằng mỗi sản phẩm mà chúng tôi tạo ra là một cách để truyền tải tình yêu thương và lòng biết ơn cuộc sống. Đồng thời, chúng tôi mơ ước cùng nhau xây dựng một hệ sinh thái kinh tế bền vững với các sản phẩm liên quan đến vải trang trí nội thất. Điều này đã giúp Soft Decor càng ngày càng đạt được vị thế vững chắc trong lĩnh vực trang trí nội thất.

Danh sách sản phẩm

225 số sản phẩm
Lọc
Làm mới

Màu sắc

Giá

225 số sản phẩm
Khăn Rằn Thời Trang Caro Black & Yellow
59.000

Khăn Rằn Thời Trang Caro Black & Yellow

Soft Decor
Khăn Rằn Thời Trang Cambodia Caro
79.000

Khăn Rằn Thời Trang Cambodia Caro

Soft Decor
Nệm Ngồi Vuông Navy Canvas 50x50
212.000

Nệm Ngồi Vuông Navy Canvas 50x50

Soft Decor
Nệm Ngồi Tròn Cream Canvas 50x50
184.000

Nệm Ngồi Tròn Cream Canvas 50x50

Soft Decor
Khăn Ăn Lime Canvas
350.000

Khăn Ăn Lime Canvas

Soft Decor
Combo 10 Khăn Ăn Dark Brown
350.000

Combo 10 Khăn Ăn Dark Brown

Soft Decor
Nệm Ngồi Tròn Taro Canvas 50x50
184.000

Nệm Ngồi Tròn Taro Canvas 50x50

Soft Decor
Nệm Ngồi Tròn Yellow Velvet 50x50
159.000

Nệm Ngồi Tròn Yellow Velvet 50x50

Soft Decor
Nệm Ngồi Vuông Mickey Canvas 40x40
186.000

Nệm Ngồi Vuông Mickey Canvas 40x40

Soft Decor
Nệm Ngồi Vuông Yellow Velvet 40x40
119.000

Nệm Ngồi Vuông Yellow Velvet 40x40

Soft Decor
Combo 10 Khăn Ăn Black Canvas
400.000

Combo 10 Khăn Ăn Black Canvas

Soft Decor
Gối Trang Trí Jane Orchid
289.000

Gối Trang Trí Jane Orchid

Soft Decor
Khăn Rằn Thời Trang Green
59.000

Khăn Rằn Thời Trang Green

Soft Decor
Nệm Ngồi Ink Stripe Pattern 40x40
179.000

Nệm Ngồi Ink Stripe Pattern 40x40

Soft Decor
Nệm Ngồi Tròn Lime Canvas 40x40
162.000

Nệm Ngồi Tròn Lime Canvas 40x40

Soft Decor
Nệm Ngồi Tròn Light Purple Velvet 50x50
159.000

Nệm Ngồi Tròn Light Purple Velvet 50x50

Soft Decor
Nệm Ngồi Vuông Green Canvas 50x50
212.000

Nệm Ngồi Vuông Green Canvas 50x50

Soft Decor
Nệm Ngồi Vuông Taro Canvas 50x50
212.000

Nệm Ngồi Vuông Taro Canvas 50x50

Soft Decor
Nệm Ngồi Tròn Coban Canvas 40x40
162.000

Nệm Ngồi Tròn Coban Canvas 40x40

Soft Decor
Nệm Ngồi Tròn Cream Velvet 40x40
119.000

Nệm Ngồi Tròn Cream Velvet 40x40

Soft Decor
Nệm Ngồi Vuông Coban Canvas 45x45
173.000

Nệm Ngồi Vuông Coban Canvas 45x45

Soft Decor
Gối Trang Trí Black Canvas
119.000

Gối Trang Trí Black Canvas

Soft Decor
Tấm Bảo Vệ Nệm Trắng
309.000

Tấm Bảo Vệ Nệm Trắng

Soft Decor
Gối Trang Trí Crockery
245.000

Gối Trang Trí Crockery

Soft Decor
Combo 10 Khăn Ăn Green Canvas
300.000

Combo 10 Khăn Ăn Green Canvas

Soft Decor
Combo 10 Khăn Ăn Cadmium Lemon
300.000

Combo 10 Khăn Ăn Cadmium Lemon

Soft Decor
Gối Trang Trí Cloud
119.000

Gối Trang Trí Cloud

Soft Decor
Nệm Ngồi Vuông Coffee Milk Canvas 50x50
212.000

Nệm Ngồi Vuông Coffee Milk Canvas 50x50

Soft Decor
Combo 10 Khăn Ăn Orange Canvas
300.000

Combo 10 Khăn Ăn Orange Canvas

Soft Decor
Khăn Rằn Thời Trang Yellow Caro
59.000

Khăn Rằn Thời Trang Yellow Caro

Soft Decor
Combo 10 Khăn Ăn Dark Purple Khaki
400.000

Combo 10 Khăn Ăn Dark Purple Khaki

Soft Decor
Combo 10 Khăn Ăn Coffee Milk
350.000

Combo 10 Khăn Ăn Coffee Milk

Soft Decor
Nệm Ngồi Tròn Mid Purple Velvet 40x40
119.000

Nệm Ngồi Tròn Mid Purple Velvet 40x40

Soft Decor
Nệm Ngồi Vuông Blue Canvas 50x50
212.000

Nệm Ngồi Vuông Blue Canvas 50x50

Soft Decor
Gối Trang Trí Mimosa
161.000

Gối Trang Trí Mimosa

Soft Decor
Nệm Ngồi Vuông Green Velvet 40x40
119.000

Nệm Ngồi Vuông Green Velvet 40x40

Soft Decor
Nệm Ngồi Vuông Red Velvet 45x45
139.000

Nệm Ngồi Vuông Red Velvet 45x45

Soft Decor
Gối Trang Trí Wool
544.000

Gối Trang Trí Wool

Soft Decor
Gối Trang Trí Ivory Canvas
119.000

Gối Trang Trí Ivory Canvas

Soft Decor
Gối Trang Trí Grey Stripe Pattern
119.000

Gối Trang Trí Grey Stripe Pattern

Soft Decor
Gối Trang Trí Orange Stripe Pattern
119.000

Gối Trang Trí Orange Stripe Pattern

Soft Decor
Gối Trang Trí Orange Canvas Vuông
119.000

Gối Trang Trí Orange Canvas Vuông

Soft Decor
Gối Trang Trí Elan Linen Vuông
295.000

Gối Trang Trí Elan Linen Vuông

Soft Decor
Nệm Ngồi Vuông Mid Purple Velvet 45x45
139.000

Nệm Ngồi Vuông Mid Purple Velvet 45x45

Soft Decor
Gối Trang Trí Blue Canvas
119.000

Gối Trang Trí Blue Canvas

Soft Decor
Combo 10 Khăn Ăn Ivory Canvas
350.000

Combo 10 Khăn Ăn Ivory Canvas

Soft Decor
Combo 10 Khăn Ăn Navy
350.000

Combo 10 Khăn Ăn Navy

Soft Decor
Gối Trang Trí Silence
139.000

Gối Trang Trí Silence

Soft Decor
Combo 10 Khăn Ăn Egg Canvas
350.000

Combo 10 Khăn Ăn Egg Canvas

Soft Decor
Nệm Ngồi Thiền Silence Canvas 50x50
242.000

Nệm Ngồi Thiền Silence Canvas 50x50

Soft Decor