Loading

Sảnh văn phòng Công ty Urbanos Quận 2

SpaceT

Sảnh văn phòng Công ty Urbanos Quận 2

Space T

29-11-2021

Space T

Diện tích: 30 m2

Space T
Phong cách: Khác
Space T
Chi phí: 90 Triệu đồng
Space T

Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Công trình hoàn thiện nội thất Sảnh văn phòng Công ty Urbanos Quận 2. Thi công hoàn thiện bởi Jam. 

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này