Sảnh văn phòng Công ty Urbanos Quận 2

SpaceT

Hoàn thiện

Sảnh văn phòng Công ty Urbanos Quận 2

SpaceT

29-11-2021

SpaceT

Diện tích: 30 m2

SpaceT
Phong cách: Khác

Công trình hoàn thiện nội thất Sảnh văn phòng Công ty Urbanos Quận 2. Thi công hoàn thiện bởi Jam. 

0

Bình luận

Liên hệ tư vấn Miễn Phí

Kết nối nhanh với đối tác nội thất của Space T

Báo giá từ nhiều công ty đối tác của Space T