Villa Tiểu Cần Trà Vinh - Phong cách Rustic

SpaceT

Villa Tiểu Cần Trà Vinh - Phong cách Rustic

Space T

29-09-2021

Space T

Diện tích: 1500 m2

Space T
Phong cách: Khác
Space T
Chi phí: 2.3 Tỉ đồng
Space T

Địa điểm: Trà Vinh

Villa Tiểu Cần Trà Vinh mang phong cách Rustic (Mộc mạc). Thi công hoàn thiện bởi MoreSpace.

Phòng khách

Phòng ăn - bếp

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này