Công trình hoàn thiện Nội thất thực tế - Space T

SpaceT
1m2Tất cả
1-50
51-100
101-150
151-200
201-250
251-300
301-350
351-400
400 trở lên
1 triệuTất cả
1-50
51-100
101-150
151-200
201-250
251-300
301-350
350 trở lên
SpaceTLọc
1m2Tất cả
1-50
51-100
101-150
151-200
201-250
251-300
301-350
351-400
400 trở lên
1 triệuTất cả
1-50
51-100
101-150
151-200
201-250
251-300
301-350
350 trở lên

Hoàn thiện

Hoàn thiện

Hoàn thiện

Hoàn thiện

Căn hộ Centana - Phong cách Scandinavian + Modern

Căn hộ

65m2

80 Triệu đồng

SpaceT0

SpaceT540

Hoàn thiện

Căn hộ Topaz Elite - Phong cách Modern

Căn hộ

85m2

220 Triệu đồng

SpaceT3

SpaceT414

Hoàn thiện

Hoàn thiện

Hoàn thiện

Hoàn thiện

Nhà phố Thủ Đức 100m2 - Phong cách Modern

Nhà phố

100m2

100 Triệu đồng

SpaceT0

SpaceT419

Hoàn thiện

Nhà phố Gò Vấp - Phong cách Neo Classic

Nhà phố

200m2

270 Triệu đồng

SpaceT0

SpaceT310

Hoàn thiện

Hoàn thiện