Concept biệt thự AX FILM Bình Dương - Phong cách Modern

Concept biệt thự AX FILM Bình Dương - Phong cách Modern

Concept biệt thự AX FILM Bình Dương - Phong cách Modern

Space T

Loại thiết kế: 3D

Space T

Loại dự án: Biệt thự

Space T

Diện tích: 120 m2

Space T

Phong cách: Modern

Space T

Địa điểm: Bình Dương

Thiết kế 3D cho biệt thự AX FILM Bình Dương theo phong cách Modern. Thiết kế bởi SMARTCONS.

Mặt tiền

Thiết kế 3D cho biệt thự AX FILM Bình Dương theo phong cách Modern

Ngoại cảnh

Thiết kế 3D cho biệt thự AX FILM Bình Dương theo phong cách Modern

Thiết kế 3D cho biệt thự AX FILM Bình Dương theo phong cách Modern

Thiết kế 3D cho biệt thự AX FILM Bình Dương theo phong cách Modern

Sân để xe

Thiết kế 3D cho biệt thự AX FILM Bình Dương theo phong cách Modern

Thiết kế 3D cho biệt thự AX FILM Bình Dương theo phong cách Modern

Phòng làm việc

Thiết kế 3D cho biệt thự AX FILM Bình Dương theo phong cách Modern

Thiết kế 3D cho biệt thự AX FILM Bình Dương theo phong cách Modern

Thiết kế 3D cho biệt thự AX FILM Bình Dương theo phong cách Modern

Phòng khách

Thiết kế 3D cho biệt thự AX FILM Bình Dương theo phong cách Modern

Thiết kế 3D cho biệt thự AX FILM Bình Dương theo phong cách Modern

Phòng ăn, phòng bếp

Thiết kế 3D cho biệt thự AX FILM Bình Dương theo phong cách Modern

Thiết kế 3D cho biệt thự AX FILM Bình Dương theo phong cách Modern

Thiết kế 3D cho biệt thự AX FILM Bình Dương theo phong cách Modern

Thiết kế 3D cho biệt thự AX FILM Bình Dương theo phong cách Modern

Thiết kế 3D cho biệt thự AX FILM Bình Dương theo phong cách Modern

Phòng ngủ

Thiết kế 3D cho biệt thự AX FILM Bình Dương theo phong cách Modern

Thiết kế 3D cho biệt thự AX FILM Bình Dương theo phong cách Modern

Thiết kế 3D cho biệt thự AX FILM Bình Dương theo phong cách Modern

Phòng tắm

Thiết kế 3D cho biệt thự AX FILM Bình Dương theo phong cách Modern

Thiết kế 3D cho biệt thự AX FILM Bình Dương theo phong cách Modern

Thiết kế 3D cho biệt thự AX FILM Bình Dương theo phong cách Modern

Thiết kế 3D cho biệt thự AX FILM Bình Dương theo phong cách Modern

 

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này