Biệt thự Đồng Nai - Phong cách Modern

Biệt thự Đồng Nai - Phong cách Modern

Biệt thự Đồng Nai - Phong cách Modern

Space T

Loại thiết kế: 3D

Space T

Loại dự án: Biệt thự

Space T

Diện tích: 195 m2

Space T

Phong cách: Modern

Space T

Địa điểm: Đồng Nai

Thiết kế concept nội thất cho Biệt thự Đồng Nai mang phong cách Modern (Hiện đại). Thiết kế bởi LE ART.

Phòng khách

Concept nội thất phòng khách Biệt thự Đồng Nai phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng khách Biệt thự Đồng Nai phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng khách Biệt thự Đồng Nai phong cách Hiện đại Modern

Phòng ăn - Nhà bếp

Concept nội thất phòng ăn, nhà bếp Biệt thự Đồng Nai phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng ăn, nhà bếp Biệt thự Đồng Nai phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng ăn, nhà bếp Biệt thự Đồng Nai phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng ăn Biệt thự Đồng Nai phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất nhà bếp Biệt thự Đồng Nai phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất nhà bếp Biệt thự Đồng Nai phong cách Hiện đại Modern

Khu vực cầu thang

Concept nội thất khu vực cầu thang Biệt thự Đồng Nai phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất khu vực cầu thang Biệt thự Đồng Nai phong cách Hiện đại Modern

Phòng sinh hoạt chung

Concept nội thất phòng sinh hoạt chung Biệt thự Đồng Nai phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng sinh hoạt chung Biệt thự Đồng Nai phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng sinh hoạt chung Biệt thự Đồng Nai phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất nhà vệ sinh ở khu vực phòng sinh hoạt chung Biệt thự Đồng Nai phong cách Hiện đại Modern

Phòng thay đồ

Concept nội thất phòng thay đồ Biệt thự Đồng Nai phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng thay đồ Biệt thự Đồng Nai phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng thay đồ Biệt thự Đồng Nai phong cách Hiện đại Modern

Phòng thờ

Concept nội thất phòng thờ Biệt thự Đồng Nai phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng thờ Biệt thự Đồng Nai phong cách Hiện đại Modern

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này