Tòa lâu đài Văn phòng Công ty Thành Công - Phong cách Neo Classic

Tòa lâu đài Văn phòng Công ty Thành Công - Phong cách Neo Classic

Tòa lâu đài Văn phòng Công ty Thành Công - Phong cách Neo Classic

Space T

Loại thiết kế: 3D

Space T

Loại dự án: Biệt thự

Space T

Diện tích: 500 m2

Space T

Phong cách: Neo-classic

Space T

Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Thiết kế concept nội thất cho Tòa lâu đài Văn phòng Công ty Thành Công mang phong cách Neo Classic (Tân cổ điển). Thiết kế bởi Nội Thất Quang Hải.

Tầng trệt - Khu vực trưng bày sản phẩm

Concept nội thất khu vực trưng bày sản phẩm ở tầng trệt Tòa lâu đài Văn phòng Công ty Thành Công phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Concept nội thất khu vực trưng bày sản phẩm ở tầng trệt Tòa lâu đài Văn phòng Công ty Thành Công phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Concept nội thất khu vực trưng bày sản phẩm ở tầng trệt Tòa lâu đài Văn phòng Công ty Thành Công phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Concept nội thất lễ tân khu vực trưng bày sản phẩm ở tầng trệt Tòa lâu đài Văn phòng Công ty Thành Công phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Concept nội thất lễ tân khu vực trưng bày sản phẩm ở tầng trệt Tòa lâu đài Văn phòng Công ty Thành Công phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Tầng 1

Khu vực trưng bày sản phẩm

Concept nội thất khu vực trưng bày sản phẩm ở tầng 1 Tòa lâu đài Văn phòng Công ty Thành Công phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Concept nội thất khu vực trưng bày sản phẩm ở tầng 1 Tòa lâu đài Văn phòng Công ty Thành Công phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Concept nội thất khu vực trưng bày sản phẩm ở tầng 1 Tòa lâu đài Văn phòng Công ty Thành Công phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Nhà bếp

Concept nội thất nhà bếp ở tầng 1 Tòa lâu đài Văn phòng Công ty Thành Công phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Concept nội thất nhà bếp ở tầng 1 Tòa lâu đài Văn phòng Công ty Thành Công phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Tầng 2

Lối đi

Concept nội thất lối đi ở tầng 2 Tòa lâu đài Văn phòng Công ty Thành Công phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Phòng tiếp khách

Concept nội thất phòng tiếp khách ở tầng 2 Tòa lâu đài Văn phòng Công ty Thành Công phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Concept nội thất phòng tiếp khách ở tầng 2 Tòa lâu đài Văn phòng Công ty Thành Công phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Concept nội thất phòng tiếp khách ở tầng 2 Tòa lâu đài Văn phòng Công ty Thành Công phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Phòng giám đốc

Concept nội thất phòng giám đốc ở tầng 2 Tòa lâu đài Văn phòng Công ty Thành Công phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Concept nội thất phòng giám đốc ở tầng 2 Tòa lâu đài Văn phòng Công ty Thành Công phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Phòng làm việc nhân viên

Concept nội thất phòng làm việc nhân viên ở tầng 2 Tòa lâu đài Văn phòng Công ty Thành Công phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Concept nội thất phòng làm việc nhân viên ở tầng 2 Tòa lâu đài Văn phòng Công ty Thành Công phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Concept nội thất phòng làm việc nhân viên ở tầng 2 Tòa lâu đài Văn phòng Công ty Thành Công phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Concept nội thất phòng làm việc nhân viên ở tầng 2 Tòa lâu đài Văn phòng Công ty Thành Công phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Tầng 3 - Khu vực nhà ở

Nhà bếp - Phòng khách

Concept nội thất nhà bếp, phòng khách ở tầng 3 Tòa lâu đài Văn phòng Công ty Thành Công phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Concept nội thất nhà bếp, phòng khách ở tầng 3 Tòa lâu đài Văn phòng Công ty Thành Công phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Phòng ngủ Master

Concept nội thất phòng ngủ master ở tầng 3 Tòa lâu đài Văn phòng Công ty Thành Công phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Tầng thượng

Lối đi

Concept nội thất lối đi ở tầng thượng Tòa lâu đài Văn phòng Công ty Thành Công phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Concept nội thất lối đi ở tầng thượng Tòa lâu đài Văn phòng Công ty Thành Công phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Concept nội thất lối đi ở tầng thượng Tòa lâu đài Văn phòng Công ty Thành Công phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Concept nội thất lối đi ở tầng thượng Tòa lâu đài Văn phòng Công ty Thành Công phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Phòng ngủ nhỏ

Concept nội thất phòng ngủ nhỏ ở tầng thượng Tòa lâu đài Văn phòng Công ty Thành Công phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Concept nội thất phòng ngủ nhỏ ở tầng thượng Tòa lâu đài Văn phòng Công ty Thành Công phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Sân thượng

Concept sân thượng Tòa lâu đài Văn phòng Công ty Thành Công phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Concept sân thượng Tòa lâu đài Văn phòng Công ty Thành Công phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Concept sân thượng Tòa lâu đài Văn phòng Công ty Thành Công phong cách Tân cổ điển Neo Classic

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này