Villa Mỹ Hào, Phú Mỹ Hưng, Quận 7 - Phong cách Neo Classic

Villa Mỹ Hào, Phú Mỹ Hưng, Quận 7 - Phong cách Neo Classic

Villa Mỹ Hào, Phú Mỹ Hưng, Quận 7 - Phong cách Neo Classic

Space T

Loại thiết kế: 3D

Space T

Loại dự án: Biệt thự

Space T

Phong cách: Neo-classic

Space T

Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Thiết kế concept nội thất cho Villa Mỹ Hào, Phú Mỹ Hưng, Quận 7 mang phong cách Neo Classic (Tân cổ điển). Thiết kế bởi M&S Interior Design.

Sảnh lối vào - Hành lang

Concept nội thất sảnh lối vào, hành lang Villa Mỹ Hào, Phú Mỹ Hưng, Quận 7 phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Concept nội thất hành lang Villa Mỹ Hào, Phú Mỹ Hưng, Quận 7 phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Concept nội thất hành lang Villa Mỹ Hào, Phú Mỹ Hưng, Quận 7 phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Phòng khách

Concept nội thất phòng khách Villa Mỹ Hào, Phú Mỹ Hưng, Quận 7 phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Phòng ăn - Nhà bếp

Concept nội thất phòng ăn Villa Mỹ Hào, Phú Mỹ Hưng, Quận 7 phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Concept nội thất nhà bếp Villa Mỹ Hào, Phú Mỹ Hưng, Quận 7 phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Phòng ngủ master

Concept nội thất phòng ngủ master Villa Mỹ Hào, Phú Mỹ Hưng, Quận 7 phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Concept nội thất phòng ngủ master Villa Mỹ Hào, Phú Mỹ Hưng, Quận 7 phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Concept nội thất phòng ngủ master Villa Mỹ Hào, Phú Mỹ Hưng, Quận 7 phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Concept nội thất khu vực phòng thay đồ trong phòng ngủ master Villa Mỹ Hào, Phú Mỹ Hưng, Quận 7 phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Concept nội thất khu vực phòng thay đồ trong phòng ngủ master Villa Mỹ Hào, Phú Mỹ Hưng, Quận 7 phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Concept nội thất khu vực phòng tắm, nhà vệ sinh trong phòng ngủ master Villa Mỹ Hào, Phú Mỹ Hưng, Quận 7 phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Phòng ngủ phụ

Concept nội thất phòng ngủ Villa Mỹ Hào, Phú Mỹ Hưng, Quận 7 phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Concept nội thất phòng ngủ Villa Mỹ Hào, Phú Mỹ Hưng, Quận 7 phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Concept nội thất phòng ngủ Villa Mỹ Hào, Phú Mỹ Hưng, Quận 7 phong cách Tân cổ điển Neo Classic

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này