Biệt thự Bình Dương - Phong cách Neo Classic

Biệt thự Bình Dương - Phong cách Neo Classic

Biệt thự Bình Dương - Phong cách Neo Classic

Space T

Loại thiết kế: 3D

Space T

Loại dự án: Biệt thự

Space T

Phong cách: Neo-classic

Space T

Địa điểm: Bình Dương

Thiết kế concept nội thất cho Biệt thự Bình Dương mang phong cách Neo Classic (Tân cổ điển). Thiết kế bởi SF HOME.

Khu vực quầy bar

Thiết kế concept nội thất khu vực quầy bar Biệt thự Bình Dương phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Thiết kế concept nội thất khu vực quầy bar Biệt thự Bình Dương phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Thiết kế concept tủ rượu trong khu vực quầy bar Biệt thự Bình Dương phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Phòng ngủ Master

Thiết kế concept nội thất phòng ngủ master Biệt thự Bình Dương phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Thiết kế concept nội thất phòng ngủ master Biệt thự Bình Dương phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Thiết kế concept nội thất khu vực thay đồ trong phòng ngủ master Biệt thự Bình Dương phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Thiết kế concept nội thất khu vực thay đồ trong phòng ngủ master Biệt thự Bình Dương phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Thiết kế concept nội thất khu vực thay đồ trong phòng ngủ master Biệt thự Bình Dương phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Phòng tắm - Nhà vệ sinh

Thiết kế concept nội thất phòng tắm, nhà vệ sinh Biệt thự Bình Dương phong cách Tân cổ điển Neo Classic

Thiết kế concept nội thất phòng tắm, nhà vệ sinh Biệt thự Bình Dương phong cách Tân cổ điển Neo Classic

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này