Biệt thự vườn Đường Bùi Tá Hán - Phong cách Modern

Biệt thự vườn Đường Bùi Tá Hán - Phong cách Modern

Biệt thự vườn Đường Bùi Tá Hán - Phong cách Modern

Space T

Loại thiết kế: 3D

Space T

Loại dự án: Biệt thự

Space T

Diện tích: 300 m2

Space T

Phong cách: Modern

Space T

Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Thiết kế concept nội thất cho Biệt thự vườn Đường Bùi Tá Hán mang phong cách Modern (Hiện đại). Thiết kế bởi Decor 2309.

Phòng khách

Concept nội thất phòng khách Biệt thự vườn Đường Bùi Tá Hán phong cách hiện đại Modern

Concept nội thất phòng khách Biệt thự vườn Đường Bùi Tá Hán phong cách hiện đại Modern

Concept nội thất phòng khách Biệt thự vườn Đường Bùi Tá Hán phong cách hiện đại Modern

Concept nội thất phòng khách Biệt thự vườn Đường Bùi Tá Hán phong cách hiện đại Modern

Concept nội thất phòng khách Biệt thự vườn Đường Bùi Tá Hán phong cách hiện đại Modern

Phòng ăn - Nhà bếp

Concept nội thất phòng ăn, nhà bếp Biệt thự vườn Đường Bùi Tá Hán phong cách hiện đại Modern

Concept nội thất phòng ăn, nhà bếp Biệt thự vườn Đường Bùi Tá Hán phong cách hiện đại Modern

Phòng ngủ 1

Concept nội thất phòng ngủ Biệt thự vườn Đường Bùi Tá Hán phong cách hiện đại Modern

Concept nội thất phòng ngủ Biệt thự vườn Đường Bùi Tá Hán phong cách hiện đại Modern

Concept nội thất phòng ngủ Biệt thự vườn Đường Bùi Tá Hán phong cách hiện đại Modern

Phòng ngủ 2

Concept nội thất phòng ngủ Biệt thự vườn Đường Bùi Tá Hán phong cách hiện đại Modern

Concept nội thất phòng ngủ Biệt thự vườn Đường Bùi Tá Hán phong cách hiện đại Modern

Phòng ngủ 3

Concept nội thất phòng ngủ Biệt thự vườn Đường Bùi Tá Hán phong cách hiện đại Modern

Concept nội thất phòng ngủ Biệt thự vườn Đường Bùi Tá Hán phong cách hiện đại Modern

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này