Villa Bình Lợi, Quận Bình Thạnh - Phong cách Modern

Villa Bình Lợi, Quận Bình Thạnh - Phong cách Modern

Villa Bình Lợi, Quận Bình Thạnh - Phong cách Modern

SpaceT

Loại thiết kế: 3D

SpaceT

Loại dự án: Biệt thự

SpaceT

Phong cách: Modern

Thiết kế concept nội thất cho Villa Bình Lợi, Quận Bình Thạnh mang phong cách Modern (Hiện đại). Thiết kế bởi M&S Interior Design.

Phòng khách

Concept nội thất phòng khách Villa Bình Lợi, Quận Bình Thạnh phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng khách Villa Bình Lợi, Quận Bình Thạnh phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng khách Villa Bình Lợi, Quận Bình Thạnh phong cách Hiện đại Modern

Nhà bếp

Concept nội thất nhà bếp Villa Bình Lợi, Quận Bình Thạnh phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất nhà bếp Villa Bình Lợi, Quận Bình Thạnh phong cách Hiện đại Modern

Phòng ăn

Concept nội thất phòng ăn Villa Bình Lợi, Quận Bình Thạnh phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng ăn Villa Bình Lợi, Quận Bình Thạnh phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng ăn Villa Bình Lợi, Quận Bình Thạnh phong cách Hiện đại Modern

Cầu thang

Concept khu vực cầu thang Villa Bình Lợi, Quận Bình Thạnh phong cách Hiện đại Modern

Concept khu vực cầu thang Villa Bình Lợi, Quận Bình Thạnh phong cách Hiện đại Modern

0

Bình luận

Tư vấn ngay