Lucasta Villa Quận 9 - Phong cách Modern

Lucasta Villa Quận 9 - Phong cách Modern

Lucasta Villa Quận 9 - Phong cách Modern

Space T

Loại thiết kế: 3D

Space T

Loại dự án: Biệt thự

Space T

Phong cách: Modern

Space T

Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Thiết kế concept nội thất cho Lucasta Villa Quận 9 mang phong cách Modern (Hiện đại). Thiết kế bởi M&S Interior Design.

Ngoại cảnh

Toàn cảnh concept mặt tiền Lucasta Villa Quận 9

Toàn cảnh concept mặt tiền Lucasta Villa Quận 9

Sân vườn

Concept sân vườn Lucasta Villa Quận 9

Concept sân vườn Lucasta Villa Quận 9

Phòng khách

Concept nội thất phòng khách Lucasta Villa Quận 9 phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng khách Lucasta Villa Quận 9 phong cách Hiện đại Modern

Phòng ăn

Concept nội thất phòng ăn Lucasta Villa Quận 9 phong cách Hiện đại Modern

Phòng bếp

Concept nội thất phòng bếp Lucasta Villa Quận 9 phong cách Hiện đại Modern

Cầu thang

Concept khu vực cầu thang Lucasta Villa Quận 9 phong cách Hiện đại Modern

Phòng ngủ Master

Concept nội thất phòng ngủ master Lucasta Villa Quận 9 phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng ngủ master Lucasta Villa Quận 9 phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng tắm, nhà vệ sinh trong phòng ngủ master Lucasta Villa Quận 9 phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng tắm, nhà vệ sinh trong phòng ngủ master Lucasta Villa Quận 9 phong cách Hiện đại Modern

Phòng ngủ cho con gái

Concept nội thất phòng ngủ Lucasta Villa Quận 9 phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng ngủ Lucasta Villa Quận 9 phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất khu vực thay đồ trong phòng ngủ Lucasta Villa Quận 9 phong cách Hiện đại Modern

Phòng giải trí

Concept nội thất phòng giải trí Lucasta Villa Quận 9 phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng giải trí Lucasta Villa Quận 9 phong cách Hiện đại Modern

Ban công - Lô gia

Concept nội thất lô gia, ban công Lucasta Villa Quận 9 phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất lô gia, ban công Lucasta Villa Quận 9 phong cách Hiện đại Modern

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này