Biệt thự Long Thành - Phong cách Modern

Biệt thự Long Thành - Phong cách Modern

Biệt thự Long Thành - Phong cách Modern

Space T

Loại thiết kế: 3D

Space T

Loại dự án: Biệt thự

Space T

Diện tích: 500 m2

Space T

Phong cách: Modern

Space T

Địa điểm: Đồng Nai

Thiết kế concept nội thất cho Biệt thự Long Thành mang phong cách Modern (Hiện đại). Thiết kế bởi Decor 2309.

Phòng khách

Concept nội thất phòng khách Biệt thự Long Thành phong cách hiện đại Modern

Concept nội thất phòng khách Biệt thự Long Thành phong cách hiện đại Modern

Concept nội thất phòng khách Biệt thự Long Thành phong cách hiện đại Modern

Phòng ăn

Concept nội thất phòng ăn Biệt thự Long Thành phong cách hiện đại Modern

Concept nội thất phòng ăn Biệt thự Long Thành phong cách hiện đại Modern

Concept nội thất phòng ăn Biệt thự Long Thành phong cách hiện đại Modern

Concept nội thất quầy bar Biệt thự Long Thành phong cách hiện đại Modern

Nhà bếp

Concept nội thất nhà bếp Biệt thự Long Thành phong cách hiện đại Modern

Concept nội thất nhà bếp Biệt thự Long Thành phong cách hiện đại Modern

Concept nội thất nhà bếp Biệt thự Long Thành phong cách hiện đại Modern

Khu vực cầu thang

Concept nội thất cầu thang Biệt thự Long Thành phong cách hiện đại Modern

Concept nội thất cầu thang Biệt thự Long Thành phong cách hiện đại Modern

Concept nội thất cầu thang Biệt thự Long Thành phong cách hiện đại Modern

Góc làm việc - giải trí

Concept nội thất góc làm việc Biệt thự Long Thành phong cách hiện đại Modern

Concept nội thất góc giải trí Biệt thự Long Thành phong cách hiện đại Modern

Phòng ngủ 1

Concept nội thất phòng ngủ Biệt thự Long Thành phong cách hiện đại Modern

Concept nội thất phòng ngủ Biệt thự Long Thành phong cách hiện đại Modern

Phòng ngủ 2

Concept nội thất phòng ngủ Biệt thự Long Thành phong cách hiện đại Modern

Concept nội thất phòng ngủ Biệt thự Long Thành phong cách hiện đại Modern

Concept nội thất phòng ngủ Biệt thự Long Thành phong cách hiện đại Modern

Phòng ngủ 3

Concept nội thất phòng ngủ Biệt thự Long Thành phong cách hiện đại Modern
Concept nội thất phòng ngủ Biệt thự Long Thành phong cách hiện đại Modern

Phòng ngủ 4

Concept nội thất phòng ngủ Biệt thự Long Thành phong cách hiện đại Modern

Phòng tắm - Nhà vệ sinh

Phòng 1

Concept nội thất phòng tắm, nhà vệ sinh Biệt thự Long Thành phong cách hiện đại Modern

Phòng 2

Concept nội thất phòng tắm, nhà vệ sinh Biệt thự Long Thành phong cách hiện đại Modern

Phòng 3

Concept nội thất phòng tắm, nhà vệ sinh Biệt thự Long Thành phong cách hiện đại Modern

Phòng 4

Concept nội thất phòng tắm, nhà vệ sinh Biệt thự Long Thành phong cách hiện đại Modern

Phòng 5

Concept nội thất phòng tắm, nhà vệ sinh Biệt thự Long Thành phong cách hiện đại Modern

Phòng thờ

Concept nội thất phòng thờ Biệt thự Long Thành

Concept nội thất phòng thờ Biệt thự Long Thành

Tham khảo thêm hình ảnh nội thất đẹp tại thư viện ảnh của Space T ngay!
>>> THƯ VIỆN ẢNH PHÒNG KHÁCH

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này