SpaceT

Nhà phố Bình Tân - Phong cách Modern

Space T

30-09-2021

Space T

Diện tích: 120 m2

Space T
Phong cách: Modern
Space T
Chi phí: 175 Triệu đồng
Space T

Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Nhà phố Bình Tân mang phong cách Modern (Hiện đại). Thi công hoàn thiện bởi Đại Lâm Mộc.

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này