Villa Dầu Tiếng (Bình Dương) - Phong cách Modern

Villa Dầu Tiếng (Bình Dương) - Phong cách Modern

Villa Dầu Tiếng (Bình Dương) - Phong cách Modern

Space T

Loại thiết kế: 3D

Space T

Loại dự án: Biệt thự

Space T

Diện tích: 380 m2

Space T

Phong cách: Modern

Space T

Địa điểm: Bình Dương

Thiết kế concept nội thất cho Villa Dầu Tiếng (Bình Dương) mang phong cách Modern (Hiện đại). Thiết kế bởi T&T.

Tầng trệt

Khu tiếp khách ngoài

Khu tiếp khách ngoài, phong cách Hiện đại Modern, thiết kế concept nội thất, villa Dầu Tiếng Bình Dương

Khu tiếp khách ngoài, phong cách Hiện đại Modern, thiết kế concept nội thất, villa Dầu Tiếng Bình Dương

Khu tiếp khách ngoài, phong cách Hiện đại Modern, thiết kế concept nội thất, villa Dầu Tiếng Bình Dương

Phòng khách trong nhà

Phòng khách, phong cách Hiện đại Modern, thiết kế concept nội thất, villa Dầu Tiếng Bình Dương

Phòng khách, phong cách Hiện đại Modern, thiết kế concept nội thất, villa Dầu Tiếng Bình Dương

Phòng ăn - Bếp

Phòng ăn, phòng bếp, phong cách Hiện đại Modern, thiết kế concept nội thất, villa Dầu Tiếng Bình Dương

Phòng ăn, phòng bếp, phong cách Hiện đại Modern, thiết kế concept nội thất, villa Dầu Tiếng Bình Dương

Phòng bếp, phong cách Hiện đại Modern, thiết kế concept nội thất, villa Dầu Tiếng Bình Dương

Lầu 1

Phòng ngủ Master

Phòng ngủ, phong cách Hiện đại Modern, thiết kế concept nội thất, villa Dầu Tiếng Bình Dương

Phòng ngủ, phong cách Hiện đại Modern, thiết kế concept nội thất, villa Dầu Tiếng Bình Dương

Phòng ngủ, phong cách Hiện đại Modern, thiết kế concept nội thất, villa Dầu Tiếng Bình Dương

Phòng ngủ, phong cách Hiện đại Modern, thiết kế concept nội thất, villa Dầu Tiếng Bình Dương

Phòng tắm, phong cách Hiện đại Modern, thiết kế concept nội thất, villa Dầu Tiếng Bình Dương

Phòng tắm, phong cách Hiện đại Modern, thiết kế concept nội thất, villa Dầu Tiếng Bình Dương

Phòng sinh hoạt chung - thư giãn

Phòng sinh hoạt chung, khu vực thư giãn, phong cách Hiện đại Modern, thiết kế concept nội thất, villa Dầu Tiếng Bình Dương

Phòng sinh hoạt chung, khu vực thư giãn, phong cách Hiện đại Modern, thiết kế concept nội thất, villa Dầu Tiếng Bình Dương

Phòng ngủ con trai

Phòng ngủ, phong cách Hiện đại Modern, thiết kế concept nội thất, villa Dầu Tiếng Bình Dương

Phòng ngủ, phong cách Hiện đại Modern, thiết kế concept nội thất, villa Dầu Tiếng Bình Dương

Phòng ngủ, phong cách Hiện đại Modern, thiết kế concept nội thất, villa Dầu Tiếng Bình Dương

Phòng tắm, phong cách Hiện đại Modern, thiết kế concept nội thất, villa Dầu Tiếng Bình Dương

Phòng ngủ ông bà

Phòng ngủ, phong cách Hiện đại Modern, thiết kế concept nội thất, villa Dầu Tiếng Bình Dương

Phòng ngủ, phong cách Hiện đại Modern, thiết kế concept nội thất, villa Dầu Tiếng Bình Dương

Phòng ngủ, phong cách Hiện đại Modern, thiết kế concept nội thất, villa Dầu Tiếng Bình Dương

Phòng tắm, phong cách Hiện đại Modern, thiết kế concept nội thất, villa Dầu Tiếng Bình Dương

Phòng tắm, phong cách Hiện đại Modern, thiết kế concept nội thất, villa Dầu Tiếng Bình Dương

Sân thượng

Bếp sân thượng

Phòng bếp, phong cách Hiện đại Modern, thiết kế concept nội thất, villa Dầu Tiếng Bình Dương

Phòng bếp, phong cách Hiện đại Modern, thiết kế concept nội thất, villa Dầu Tiếng Bình Dương

Phòng thờ

Phòng thờ, phong cách Hiện đại Modern, thiết kế concept nội thất, villa Dầu Tiếng Bình Dương

Khu vực ngoài trời

Sân thượng, phong cách Hiện đại Modern, thiết kế concept nội thất, villa Dầu Tiếng Bình Dương

Sân thượng, phong cách Hiện đại Modern, thiết kế concept nội thất, villa Dầu Tiếng Bình Dương

Sân thượng, phong cách Hiện đại Modern, thiết kế concept nội thất, villa Dầu Tiếng Bình Dương

Sân thượng, phong cách Hiện đại Modern, thiết kế concept nội thất, villa Dầu Tiếng Bình Dương

Sân thượng, phong cách Hiện đại Modern, thiết kế concept nội thất, villa Dầu Tiếng Bình Dương

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này