Căn hộ Picity High Park Quận 12 - Phong cách Modern

SpaceT

Căn hộ Picity High Park Quận 12 - Phong cách Modern

Space T

05-05-2023

Space T

Diện tích: 57 m2

Space T
Phong cách: Modern
Space T
Chi phí: 100 Triệu đồng
Space T

Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Công trình hoàn thiện nội thất cho Căn hộ Picity High Park Quận 12 mang phong cách Modern (Hiện đại). Thi công hoàn thiện bởi Mộc Đức.

Nhà bếp - Phòng ăn

Hoàn thiện nội thất nhà bếp Căn hộ Picity High Park Quận 12 phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất nhà bếp Căn hộ Picity High Park Quận 12 phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất nhà bếp, phòng ăn Căn hộ Picity High Park Quận 12 phong cách Hiện đại Modern

Phòng khách

Hoàn thiện nội thất phòng khách Căn hộ Picity High Park Quận 12 phong cách Hiện đại Modern

Phòng ngủ

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Căn hộ Picity High Park Quận 12 phong cách Hiện đại Modern

Hoàn thiện nội thất phòng ngủ Căn hộ Picity High Park Quận 12 phong cách Hiện đại Modern

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này