Căn hộ 1PN Vinhomes Grand Park - Phong cách Modern

Căn hộ 1PN Vinhomes Grand Park - Phong cách Modern

Căn hộ 1PN Vinhomes Grand Park - Phong cách Modern

Space T

Loại thiết kế: 3D

Space T

Loại dự án: Căn hộ

Space T

Phong cách: Modern

Space T

Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Thiết kế concept nội thất cho Căn hộ 1PN tại Vinhomes Grand Park mang phong cách Modern (Hiện đại). Thiết kế bởi Kiến Trúc Đẹp.

Toàn cảnh thiết kế concept nội thất Căn hộ 1PN tại Vinhomes Grand Park phong cách Hiện đại Modern

Toàn cảnh thiết kế concept nội thất Căn hộ 1PN tại Vinhomes Grand Park phong cách Hiện đại Modern

Lối vào

Thiết kế concept nội thất khu vực lối vào Căn hộ 1PN tại Vinhomes Grand Park phong cách Hiện đại Modern

Thiết kế concept nội thất khu vực lối vào Căn hộ 1PN tại Vinhomes Grand Park phong cách Hiện đại Modern

Phòng bếp

Thiết kế concept nội thất phòng bếp Căn hộ 1PN tại Vinhomes Grand Park phong cách Hiện đại Modern

Phòng ăn - Phòng khách

Thiết kế concept nội thất phòng ăn, phòng khách Căn hộ 1PN tại Vinhomes Grand Park phong cách Hiện đại Modern

Thiết kế concept nội thất phòng ăn, phòng khách Căn hộ 1PN tại Vinhomes Grand Park phong cách Hiện đại Modern

Thiết kế concept nội thất phòng khách Căn hộ 1PN tại Vinhomes Grand Park phong cách Hiện đại Modern

Thiết kế concept nội thất phòng khách Căn hộ 1PN tại Vinhomes Grand Park phong cách Hiện đại Modern

Phòng ngủ lớn

Thiết kế concept nội thất phòng ngủ Căn hộ 1PN tại Vinhomes Grand Park phong cách Hiện đại Modern

Thiết kế concept nội thất phòng ngủ Căn hộ 1PN tại Vinhomes Grand Park phong cách Hiện đại Modern

Thiết kế concept nội thất phòng ngủ Căn hộ 1PN tại Vinhomes Grand Park phong cách Hiện đại Modern

Khu vực ngủ - làm việc trong không gian mở

Thiết kế concept nội thất khu vực ngủ, làm việc Căn hộ 1PN tại Vinhomes Grand Park phong cách Hiện đại Modern

Thiết kế concept nội thất khu vực làm việc Căn hộ 1PN tại Vinhomes Grand Park phong cách Hiện đại Modern

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này