Căn hộ Eco Green Saigon - Phong cách Modern

Căn hộ Eco Green Saigon - Phong cách Modern

Căn hộ Eco Green Saigon - Phong cách Modern

SpaceT

Loại thiết kế: 3D

SpaceT

Loại dự án: Căn hộ

SpaceT

Diện tích: 82 m2

SpaceT

Phong cách: Modern

Thiết kế concept nội thất cho Căn hộ Eco Green Saigon mang phong cách Modern (Hiện đại). Thiết kế bởi Sunshine CAF.

Phòng khách

Concept nội thất phòng khách Căn hộ Eco Green Saigon phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng khách Căn hộ Eco Green Saigon phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng khách Căn hộ Eco Green Saigon phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng khách Căn hộ Eco Green Saigon phong cách Hiện đại Modern

Phòng ăn

Concept nội thất phòng ăn Căn hộ Eco Green Saigon phong cách Hiện đại Modern

Nhà bếp

Concept nội thất nhà bếp Căn hộ Eco Green Saigon phong cách Hiện đại Modern

Phòng ngủ Master

Concept nội thất phòng ngủ master Căn hộ Eco Green Saigon phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng ngủ master Căn hộ Eco Green Saigon phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng ngủ master Căn hộ Eco Green Saigon phong cách Hiện đại Modern

Phòng ngủ nhỏ 1

Concept nội thất phòng ngủ nhỏ Căn hộ Eco Green Saigon phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng ngủ nhỏ Căn hộ Eco Green Saigon phong cách Hiện đại Modern

Phòng ngủ nhỏ 2

Concept nội thất phòng ngủ nhỏ Căn hộ Eco Green Saigon phong cách Hiện đại Modern

Concept nội thất phòng ngủ nhỏ Căn hộ Eco Green Saigon phong cách Hiện đại Modern

0

Bình luận

Tư vấn ngay