Căn hộ studio Rivergate Residence Quận 4 27m2 - Phong cách Japandi

Căn hộ studio Rivergate Residence Quận 4 27m2 - Phong cách Japandi

Căn hộ studio Rivergate Residence Quận 4 27m2 - Phong cách Japandi

Space T

Loại thiết kế: 3D

Space T

Loại dự án: Căn hộ

Space T

Diện tích: 27 m2

Space T

Phong cách: Japandi

Space T

Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Thiết kế concept nội thất Căn hộ studio Rivergate Residence Quận 4 mang phong cách Japandi (Nhật Bản x Bắc Âu). Thiết kế bởi Space T. 

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này