Nhà mẫu The Origami Quận 9 - Phong cách Modern

SpaceT

Nhà mẫu The Origami Quận 9 - Phong cách Modern

Space T

06-01-2023

Space T

Diện tích: 56 m2

Space T
Phong cách: Modern
Space T
Chi phí: 150 Triệu đồng
Space T

Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Công trình hoàn thiện nội thất cho Nhà mẫu The Origami Quận 9 mang phong cách Modern (Hiện đại). Thi công hoàn thiện bởi Lê Gia.

Phòng bếp

Phòng bếp, phong cách Hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, căn hộ The Origami

Phòng bếp, phong cách Hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, căn hộ The Origami

Phòng ăn

Phòng ăn, phong cách Hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, căn hộ The Origami

Phòng khách

Phòng khách, phong cách Hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, căn hộ The Origami

Phòng khách, phong cách Hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, căn hộ The Origami

Phòng khách, phong cách Hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, căn hộ The Origami

Khu vực làm việc

Phòng làm việc, phong cách Hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, căn hộ The Origami

Phòng làm việc, phong cách Hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, căn hộ The Origami

Phòng làm việc, phong cách Hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, căn hộ The Origami

Phòng ngủ

Phòng ngủ, phong cách Hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, căn hộ The Origami

Phòng ngủ, phong cách Hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, căn hộ The Origami

Phòng ngủ, phong cách Hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, căn hộ The Origami

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này