Nhà mẫu The Origami Quận 9 - Phong cách Modern

SpaceT

Hoàn thiện

Nhà mẫu The Origami Quận 9 - Phong cách Modern

SpaceT

06-01-2023

SpaceT

Diện tích: 56 m2

SpaceT
Phong cách: Modern

Công trình hoàn thiện nội thất cho Nhà mẫu The Origami Quận 9 mang phong cách Modern (Hiện đại). Thi công hoàn thiện bởi Lê Gia.

Phòng bếp

Phòng bếp, phong cách Hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, căn hộ The Origami

Phòng bếp, phong cách Hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, căn hộ The Origami

Phòng ăn

Phòng ăn, phong cách Hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, căn hộ The Origami

Phòng khách

Phòng khách, phong cách Hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, căn hộ The Origami

Phòng khách, phong cách Hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, căn hộ The Origami

Phòng khách, phong cách Hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, căn hộ The Origami

Khu vực làm việc

Phòng làm việc, phong cách Hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, căn hộ The Origami

Phòng làm việc, phong cách Hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, căn hộ The Origami

Phòng làm việc, phong cách Hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, căn hộ The Origami

Phòng ngủ

Phòng ngủ, phong cách Hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, căn hộ The Origami

Phòng ngủ, phong cách Hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, căn hộ The Origami

Phòng ngủ, phong cách Hiện đại Modern, hoàn thiện nội thất, căn hộ The Origami

0

Bình luận

Liên hệ tư vấn Miễn Phí

Kết nối nhanh với đối tác nội thất của Space T

Báo giá từ nhiều công ty đối tác của Space T