Sân vườn Nhà phố Thủ Đức - Phong cách Modern

Sân vườn Nhà phố Thủ Đức - Phong cách Modern

Sân vườn Nhà phố Thủ Đức - Phong cách Modern

Space T

Loại thiết kế: 3D

Space T

Loại dự án: Nhà phố

Space T

Diện tích: 25 m2

Space T

Phong cách: Modern

Space T

Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Sân vườn nhà phố Thủ Đức mang phong cách Modern (Hiện đại). Thiết kế bởi New View.

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này