Nhà phố ở Xã hội Thủ Thiêm Green House - Phong cách Modern

Nhà phố ở Xã hội Thủ Thiêm Green House - Phong cách Modern

Nhà phố ở Xã hội Thủ Thiêm Green House - Phong cách Modern

Space T

Loại thiết kế: 3D

Space T

Loại dự án: Nhà phố

Space T

Diện tích: 68 m2

Space T

Phong cách: Modern

Space T

Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Thiết kế nội thất 3D cho nhà phố Xã hội Thủ Thiêm Green House theo phong cách Modern. Thiết kế bởi Đoàn Gia Phát.

Phòng khách

Thiết kế nội thất 3D cho phòng khách nhà phố Xã hội Thủ Thiêm Green House theo phong cách Modern

Thiết kế nội thất 3D cho phòng khách nhà phố Xã hội Thủ Thiêm Green House theo phong cách Modern

Thiết kế nội thất 3D cho phòng khách nhà phố Xã hội Thủ Thiêm Green House theo phong cách Modern

Thiết kế nội thất 3D cho phòng khách nhà phố Xã hội Thủ Thiêm Green House theo phong cách Modern

Thiết kế nội thất 3D cho phòng khách nhà phố Xã hội Thủ Thiêm Green House theo phong cách Modern

Phòng ngủ 1

Thiết kế nội thất 3D cho phòng ngủ nhà phố Xã hội Thủ Thiêm Green House theo phong cách Modern

Thiết kế nội thất 3D cho phòng ngủ nhà phố Xã hội Thủ Thiêm Green House theo phong cách Modern

Thiết kế nội thất 3D cho phòng ngủ nhà phố Xã hội Thủ Thiêm Green House theo phong cách Modern

Thiết kế nội thất 3D cho phòng ngủ nhà phố Xã hội Thủ Thiêm Green House theo phong cách Modern

Phòng ngủ cho bé

Thiết kế nội thất 3D cho phòng ngủ nhà phố Xã hội Thủ Thiêm Green House theo phong cách Modern

Thiết kế nội thất 3D cho phòng ngủ nhà phố Xã hội Thủ Thiêm Green House theo phong cách Modern

Thiết kế nội thất 3D cho phòng ngủ nhà phố Xã hội Thủ Thiêm Green House theo phong cách Modern

0

Bình luận

Nhận báo giá theo Thiết kế này